07/06/21  Tin tức - Sự kiện  116
Căn cứ Công văn số 1199/SGD&ĐT-QLT ngày 13/04/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;Căn cứ kế hoạch số 313/KH-GDĐT Mê Linh ngày 07/05/2021  của Phòng ở Giáo dục và Đào tạo Mê Linh về công tác tuyển sinh vào các ...
 01/03/21  Tin tức - Sự kiện  113
Thông báo cho học sinh trở lại trường sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid-19