10/02/22  KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG  41
KẾ HOẠCH Tổ chức đón học sinh và các phương án xử trí tình huống liên quan đến dịch tễ Covid - 19 xảy ra trong và ngoài nhà trường đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh và QĐ kiện toàn BCĐ phòng, chống Covid-19
 01/03/21  Tin tức - Sự kiện  95
    Tập thể giáo viên Trường Tiểu học Đại Thịnh B:  Vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp sẵn sàng đón học sinh trở lại trường sau những ngày nghỉ tết dài do ảnh hưởng của dịch bệnh .Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trường TH Đại Thịnh B thường xuyên phối kết ...