"CUỘC THI TIẾNG HÁT THẦY VÀ TRÒ MÊ LINH" - ĐẠT GIẢI NHẤT hUYỆN NĂM HỌC 2015-2016

- Thầy và trò Trường Tiều học ĐẠI THỊNH B tham gia cuộc thi Tiếng hát mê Linh - với một lòng quyết tâm đạt giải cao khi chọn chủ đề về biết hơn Hai Bà Trưng. 

 

"Hiên ngang trên núi xanh đoàn dũng sĩ giương cờ 
Trên lưng voi ngất cao hai nữ tướng điều binh 
Không gian vang rõ câu dồn dập tiếng quân hành 
Qua bao nhiêu khó nguy đoàn người vẫn tràn lên 
Đôi Trưng nữ đứng lên thề phải trả thù nhà 
Xua quân Minh tấn công, dẹp quân Hán tà gian 
Thanh danh vang khắp nơi cờ đại thắng huy hoàng 
Quân reo vang chiến công bầu trời nắng bình yên 
Ngàn đôi tay cùng giương cao, ngàn mũi giáo hờn căm...."