BỐN MÙA YÊU THƯƠNG

..." sỐNG ! TRÊN ĐỜI SỐNG! CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG.... ĐỂ LÀM GÌ? EM BIẾT KHÔNG?"