• Nguyễn Thị Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Người quản trị web trường - Phó chủ tịch Công đoàn - GV Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0976773007
  • Email:
   0976773007@ven.edu.vn
 • PHẠM CHÍ TRƯỜNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHI HỔI TRƯỞNG PHHS
  • Học hàm, học vị:
   THẠC SĨ
  • Điện thoại:
   0988100388
 • NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên VH
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0974618006
 • LÊ HỒNG VÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên VH
  • Điện thoại:
   0358333830
 • Đỗ Hương Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVVH-UVBCHCĐ
  • Điện thoại:
   0964456566
 • Đỗ Văn Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng nhà trường
  • Điện thoại:
   0976028241
 • Phan Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Thể dục
  • Điện thoại:
   0976773007
 • Vũ Thị Na
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Thư viện
  • Điện thoại:
   0344322763
 • Đinh Văn Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Y tế
  • Điện thoại:
   0974401886
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 46
Tháng 11 : 1.783